Reklamacije i povrat

Kupac može izvršiti reklamaciju i povrat pošiljke u roku od 8 (osam) dana od datuma preuzimanja pošiljke. Reklamaciju i povrat proizvoda kupac može napraviti u sljedećim situacijam

  • Ako je pošiljka koja je dostavljena kupcu pogrešna, oštećena ili otvorena.
  • Ako je na proizvodu u pošiljci naznačen rok upotrebe koji je istekao.
  • Ako proizvod koji je isporučen ne odgovara opisu proizvoda navedenom na web trgovini prilikom kupovine.
  • Ako je pošiljka isporučena u roku dužem od navedenog roka prilikom kupovine.

Reklamaciju i povrat proizvoda je moguće izvršiti putem pošte na adresu distributivnog centra:

Mail Boxes Etc.

Džemala Bijedića 129A, Sarajevo 71000

Bosna i Hercegovina

(uz napomenu „Vitabiome“)

Troškove povrata snosi kupac.

Sve dodatne informacije u vezi reklamacije i povrata pošiljke možete dobiti e-maila prodaja@vitabiome.ba